Listen to Radio Sapientia

ON AIR: Omulongooti
Presenter: Francis Lubega / Francis Jjunju

Listen to Radio Sapientia

Lubega Francis

Lubega Francis News Reporter / Omulongoti Presenter

News Reporter / Omulongoti Presenter