Listen to Radio Sapientia

ON AIR:
Presenter: Fr.John Baptist Kaganda

Listen to Radio Sapientia

Lubega Francis

Lubega Francis News Reporter / Omulongoti Presenter

News Reporter / Omulongoti Presenter