Listen to Radio Sapientia

ON AIR: Omulongooti
Presenter: Francis Lubega / Francis Jjunju

Listen to Radio Sapientia

John Francis Jjunju

Junju Francis

Head of Religious, News Room, Talk and Religious Depts